Evangelická církev augsburského vyznání
v České republice

Výběrové řízení na pozici Ředitel/ka ECAV v ČR

Církevní rada a Předsednictvo ECAV v ČR vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice:

Ředitel/ka úřadu ECAV v ČR

Popis pozice a její pracovní náplň:

– úvazek 1,0

– místo výkonu práce: Praha

– koordinace agendy spojené s chodem ústředí a celocírkevních orgánů, resp. plnění další

úkolů (viz statut ECAV v ČR, článek 23.1)

Požadavky

– vzdělání: ideálně vysokoškolské, min. středoškolské

– zaměření: právnické, ekonomické, veřejnosprávní, humanitní

– členství v ECAV v ČR (viz statut ECAV v ČR, článek 23.2)

Další požadavky

– schopnost samostatné odpovědné práce

– výborná úroveň ústního i písemného projevu

– schopnost týmové spolupráce

– pozitivní a proaktivní přístup k řešení problému

– velmi dobrá znalost práce s PC (MS Office)

– předchozí praxe na pozice s podobným zaměřením

– znalost anglického jazyka (schopnost vést rozhovor i korespondenci)

– znalost církevního prostředí výhodou

– bezúhonnost

Náležitosti přihlášky

– strukturovaný životopis

– motivační dopis (cca 1-2 normostrany)

– doklad o členství v ECAV v ČR (potvrzení vydané příslušným sborem církve)

Termín nástupu

– leden/únor 2024

Výhrada

– Předsednictvo církve si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu.

Každý účastník výběrového řízení nese své náklady samostatně a nevzniká mu nárok na jejich úhradu.

Životopis a motivační dopis zasílejte do 31. ledna 2024 na e-mail ecav@ecav.cz s označením „Ředitel/ka úřadu“, nebo poštou na adresu:

Evangelická církev augsburského vyznání v České republice

V Jirchářích 152/14

110 00 Praha 1 – Nové Město Na adrese církve můžete vše odevzdat i osobně po domluvě na tel. čísle +420 603 486 488.