Evangelická církev augsburského vyznání
v České republice

Večer důvěry – ekumenické Taizé bohoslužby

Vážené sestry, vážení bratři,

srdečně zveme Vás na ekumenické bohoslužby komunity Taizé – Večer důvěry!

Pouť důvěry, kterou v roce 1978 započal bratr Roger, se neomezuje
pouze na velká mezinárodní setkání, jako je evropské setkání mladých
(letos se uskuteční v německém Rostocku), kterých se účastní tisíce
lidí, ale zahrnuje i mnoho menších zastavení, která se konají v
různých zemích po celém světě.
V roce 2007 uspořádali mladí ve Zlíně pro další mladé lidi Dny důvěry,
na které navázala podobná setkání v Brně, v Olomouci, v Praze, Ostravě
a Českých Budějovicích. Těchto víkendů se zúčastnili mladí z celé
České republiky a přijeli na ně i zahraniční hosté. Od pátku do neděle
se všichni zapojili do společných modliteb s meditativními zpěvy,
nasloucháním Božímu slovu a modlitbou v tichu. Stejně jako v Taizé se
zde konaly biblické úvody, sdílení ve skupinkách, semináře a společné
jídlo. Všichni účastníci setkání byli přijati v rodinách místních
farností a sborů.

S nápadem uspořádat jednoduché odpolední setkání, které na Dny důvěry
navazuje, přišli v roce 2010 mladí lidé z Brna. Této myšlenky se
chopili mladí lidé i na dalších místech České republiky a v
předcovidových letech se ustálil systém, kdy se v lichých letech
pořádaly Dny důvěry v některém velkém městě a v sudých letech malá
lokální setkání, tzv. večery důvěry, na různých místech ČR. Tohoto
jednoduchého setkání se účastní především místní mladí lidé a setkání
se tak může stát také přípravou na evropské setkání v Rostocku.

Večery důvěry se budou konat na těchto místech:
pátek 14. října – Brno, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Jezuitská 8/5
sobota 12. listopadu – Praha, kostel sv. Vojtěcha v Dejvicích