Evangelická církev augsburského vyznání
v České republice

Prohlášení k 21.12.2023

Jsme otřeseni strašlivým a zavrženíhodným násilím, které se 21. prosince 2023 událo na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze. 

Modlíme se za duše zemřelých, jsme v myšlenkách a v modlitbách s pozůstalými a přejeme brzké uzdravení všem zraněným. Vyjadřujeme poděkování policistům a záchranářům. Vyzýváme ke vzájemnému přijímání se, k solidaritě a jednotě a modlíme se za pokoj. 

Uprostřed zármutku slyšíme slova naděje, kterou nám přináší evangelium Ježíše Krista: „A to světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila.“ (Jan 1:5) Kriste, smiluj se. 

Martin Damašek, předseda Synodu ECAV v ČR

Vladimír Kopáčik, kurátor ECAV v ČR