Evangelická církev augsburského vyznání
v České republice

Noví představitelé ERC

Na valném shromáždění konaném v Praze ve sboru Církve bratrské v Soukenické ulici si Ekumenická rada církví dne 23. listopadu 2021 zvolila své nové vedení. Novým předsedou se stal biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání Tomáš Tyrlík.

První místopředsedkyní se stala superintendentka Evangelické církve metodistické Ivana Procházková, která je tak první ženou, která zasedne v nejužším vedení Ekumenické rady církví. Druhým místopředsedou byl pak zvolen biskup Marián Čop z Evangelické církve augsburského vyznání a náhradníkem předsednictva nový synodní senior Českobratrské církve evangelické Pavel Pokorný.

Dosavadní předseda Ekumenické rady církví a emeritní synodní senior Českobratrské církve evangelické Daniel Ženatý popřál svému nástupci: „Přál bych novému předsedovi, aby se ve své funkci setkával hlavně s otevřeností a s touhou všech křesťanů být spolu jako jedna Kristova rodina.“

Ekumenická rada církví sdružuje 16 křesťanských církví a Federaci židovských obcí. Zastupuje jednotlivé církve ve vztahu ke státu a koordinuje mezicírkevní spolupráci. Generální sekretář Ekumenické rady církví Petr Jan Vinš k tomu uvádí: „Jedním z nejdůležitějších úkolů, které Ekumenická rada církví plní, je společná duchovní služba v armádě, vězení, policii nebo nemocnicích, která je uskutečňována společně s Českou biskupskou konferencí. Čím dál viditelnější jsou také akce jako je zítřejší Červená středa, kdy se společně zasazujeme za svobodu vyznání všech lidí.“

Funkce se nové předsednictvo ujalo okamžikem volby.

FOTO: © Adéla Rozbořilová, Český bratr
Zleva: Tomáš Tyrlík (předseda), Ivana Procházková (1. místopředsedkyně), Marián Čop (2. místopředseda)