Evangelická církev augsburského vyznání
v České republice

No kostelů 2021

Vážené sestry, vážení bratři,

u příležitosti konání Noci kostelů v pátek 28. května 2021 Vás srdečně zveme na návštěvu kostela sv. Michala v Jirchářích na Praze 1! Kostel bude otevřen od 17:55 do 22:00, můžete si projít jeho interiér, zeptat se na podrobnosti z jeho historie i současnosti církevních sborů, nebo jenom tak spočinout a relaxovat v přítmí jeho kleneb.

Podmínky otevření se budou řídit platnými nařízeními vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR.