Evangelická církev augsburského vyznání
v České republice

Modlitba za domov 2023

Církve připomenou státní svátek 28. října slavnostní bohoslužbou i koncertem

V den státního svátku 28. října církve připomenou vznik samostatného československého státu slavnostní bohoslužbou v Národním památníku na Vítkově i slavnostním koncertem v Hradci Králové. Obě akce se budou konat v rámci 17. ročníku ekumenického setkání lidí dobré vůle Modlitba za domov, jejímž letošním mottem je Obroď dobro, zlom zlo.

Při slavnostní bohoslužbě v Národním památníku na Vítkově od 11.00 pozdraví shromáždění premiér ČR Petr Fiala. Bohoslužbu povede předseda Ekumenické rady církví biskup Tomáš Tyrlík a kázání pronesou pražský arcibiskup Jan Graubner, kaplanka 41. mechanizovaného praporu Žatec npor. Veronika Moravcová a kaplan Poslanecké sněmovny Parlamentu Daniel Kvasnička. Hudebně doprovodí bohoslužbu členové Sboru a Orchestru UK v Praze, dirigent Haig Utidjian, varhany Martin Maxmilian Kaiser. Bohoslužba bude bezprostředně navazovat na slavnostní pietní akt k tomuto svátku zde probíhající a bude ji živě přenášet Česká televize na programu ČT 2.

V Hradci Králové se bude konat v den státního svátku od 15.00 v husitském Sboru kněze Ambrože ekumenické setkání Modlitba za domov a slavnostní koncert kontrabasového kvarteta BUMBLEBASS.

Generální sekretář Ekumenické rady církví Petr Jan Vinš vyzval věřící po celé České republice, aby se v tento sváteční den modlili za náš domov, za všechny kteří trpí, za ty, kteří ho budují, a aby poděkovali  za svobodu a prosili za ochranu od všeho zlého.

Do letošní Modlitby za domov se také zapojily i děti ze 16 míst v ČR se svými výtvarnými pracemi, které je možné si prohlédnout Praze 1 v prostorách před Veselou školou do konce roku 2023 a které budou také zveřejněné na webu www.modlitbazdomov.cz.

            Modlitbu za domov pořádá Ekumenická rada církví s podporou Ministerstva kultury a ve spolupráci s dalšími partnery. Hlavní mediálním partnerem je Česká televize.

Další informace k letošnímu ročníku Modlitby za domov naleznete na webové stránce  www.modlitbazadomov.cz

Aleš Čejka

Ekumenická rada církví v ČR

Výzva k modlitbám za domov

neděle 22. 10. 2023

Milé sestry, milí bratři,

„Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem,“ píše apoštol Pavel ve svém listu Římanům a vyzývá nás tak k tomu, abychom ve světě byli posly dobra a lásky. Tím více to platí ve světě, který je zmítaný nejistotou, kde se setkáváme s násilím, s válkou a s terorismem.

Jako každý rok, pořádá i letos Ekumenická rada církví v den připomínky vzniku první Československé republiky 28. října Modlitbu za domov. V letošním roce se tak děje za situace pokračující války na Ukrajině, terorismu a násilí ve Svaté zemi, konfliktu mezi Arménií a Ázerbájdžánem, a další situaci, v níž se nalézáme a které nás může znejišťovat. Chceme ale podporovat i myšlenku a naději, že nečelíme této situaci sami, a že jsme v péči našeho Pána, jenž nás nikdy neopustí.

Mottem letošní Modlitby za domov je heslo „Obroď dobro, zlom zlo!“ které vychází z citovaného výroku apoštola Pavla: „Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.“ V duchu těchto slov je letošní Modlitba za domov věnována mimo jiné připomínce těch, kdo ve světě trpí a také vzpomínkou na historické etapy vývoje našeho státu – od první a druhé světové války, přes komunistickou totalitu až po dnešní situaci a reakci církví na krize ve světě kolem nás.

Podobně jako v předchozích letech a o to více letos v situaci, které společně čelíme, prosí Ekumenická rada církví sbory, farnosti a společenství všech církví:

Spojme se společně 22. října, tedy v neděli bezprostředně předcházející 28. říjnu, i v samotný sváteční den, po celé republice v modlitbách za náš domov, za všechny kteří trpí, za ty, kteří ho buduji, a poděkujme za svobodu a poprosme za jeho i naši ochranu od všeho zlého. Pokud můžete, zařaďte do pořadu svých církevních aktivit v tento den následující modlitbu:

Všemohoucí Bože,

vyzýváš nás v Písmu svatém abychom přemáhali zlo dobrem,

doznáváme, že v tom často selháváme,

že je nám zlo příliš příjemné,

že nemáme dost sil a odvahy k tomu, abychom se zastávali dobra,

a prosíme tě o tvou pomoc,

abys ve své všemohoucnosti dokončil to, co my ve své lidské slabosti začínáme.

Pamatujeme v modlitbě na všechny,

kdo naši pomoc potřebují,

zvláště v místech, která jsou zasažena zlobou, násilím, válkou a terorismem.

Prosíme Tě, vyváděj nás z temnoty a ukazuj nám cestu,

vždyť Ty jsi Světlem světa,

jen u Tebe a v Tobě nacházíme svůj pravý domov a ochranu.

Vlij do našich srdcí lásku a naději,

daruj nám pokoj v této nelehké době,

posiluj nás v těžkých chvílích našeho života

a osvoboď nás od strachu.

Děkujeme Ti, že zde přebýváš s námi.

Chceme sloužit jedni druhým dobrou službou lásky,

obrozovat dobro a podle svých sil přispívat k zlomení zla.

V tom nás posiluj a utvrzuj, skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

K modlitbě lze jistě připojit další přímluvy za všechny, kteří jsou nějakým způsobem zasaženi současným děním ve světě, a přímluvy za duchovní obrození naší země, apod.

Budeme vděčni za pozvání k účasti na sledování přímého přenosu Modlitby za domov na 2. programu České televize, který připravuje ekumenická skupina zástupců církví sdružených v ERC a který se uskuteční 28. října 2023 v čase od 11.00 do 12.00. Srdečně také zveme k osobní účasti na této modlitbě v prostoru Národního památníku na Vítkově v Praze.

Doporučujeme Vaší pozornosti také možnost pomodlit se za domov spolu s dalšími křesťany v ekumenickém kontextu v rámci online aktivit, modlitebních řetězů a podobně. Pokud se k takové veřejné modlitební akci rozhodnete, dejte nám o ní prosím vědět a my ji rádi zpropagujeme i v kontextu Modlitby za domov.

Více informací k Modlitbě za domov naleznete na www.modlitbazadomov.cz.

S díky a přáním Božího požehnání a posily

ThDr. Petr Jan Vinš

generální sekretář Ekumenické rady církví

Obroď dobro, zlom zlo!

Srdečně Vás zveme k účasti na 17. ročníku Modlitby za domov, která má tentokrát téma Obroď dobro, zlom zlo! Hlavním bodem letošní Modlitby za domov bude Slavnostní bohoslužba k státnímu svátku vzniku republiky, která se bude konat 28. 10. 2023 od 11.00 v Národním památníku na Vítkově. Bohoslužbu povede předseda Ekumenické rady církví biskup Tomáš Tyrlík, kázání pronesou  pražský arcibiskup Jan Graubner, kaplan   Poslanecké sněmovny Parlamentu Daniel Kvasnička a kaplan Agentury vojenského zdravotnictví Hradec Králové kpt. Tomáš Altman. Hudebně doprovodí bohoslužbu členové Sboru a Orchestru UK v Praze, dirigent Haig Utidjian, varhany Martin Maxmilian Kaiser. Bohoslužba bude bezprostředně navazovat na slavnostní pietní akt k tomuto svátku zde probíhající a bude ji živě přenášet Česká televize na programu ČT 2.

Součástí Modlitby za domov je již tradičně také výtvarná soutěžní přehlídka pro děti a mládež, do které mohou rodiče, školy i církve zasílat výtvarné práce do 15. října 2023. Autorky a autory nejlepších prací odměníme a jejich díla vystavíme v přímém přenosu České televize.

Zveme také církve, aby se se svými vlastními aktivitami v jejich městě nebo obci přidali k Modlitbě za domov ve dnech od 14. do 28. října 2023. Církve mohou připomenout, že stát je nedílnou součástí světa, který stvořil Bůh, pozemské úkoly křesťanů v rámci společnosti i naději, kterou máme v Ježíši Kristu. Uvítáme co nejširší spolupráci mezi církvemi a obcí nebo městem.

V pátek 13. října 2023 zveme rodiče s dětmi na tvořivé odpoledne s Pavlem Helanem v rámci Modlitby za domov od 15.00 do 18.00 do Církve bratrské v Praze 1, které připravujeme ve spolupráci s Veselou školou.

Modlitbu za domov pořádá Ekumenická rada církví s podporou Ministerstva kultury a ve spolupráci s dalšími partnery. Hlavní mediálním partnerem je Česká televize.

Další informace k letošnímu ročníku Modlitby za domov a jak se k Modlitbě za domov připojit naleznete na webové stránce  www.modlitbazadomov.cz

Aleš Čejka

asistent generálního sekretáře Ekumenické rady církví