Velikonoční služby Boží

Slovenský ev. a. v. církevní sbor v Praze: Nedeľa 14. 4. 2019 o 9.30 hod. – Kvetná nedeľa, Pašiové služby Božie & detská besiedka o 9.30 hod. (Lutherova sieň)Štvrtok 18. 4. 2019 o 17:30 hod. – Zelený štvrtok, Služby Božie s prisluhovaním sviatosti Večere PánovejPiatok 19. 4. 2019 o 9.30 hod. – Veľký piatok, Pašiové služby BožieNedeľa 21. 4. 2019 o 9.30 hod. – 1. Slávnosť Veľkonočná, Služby … Pokračování textu Velikonoční služby Boží