Evangelická církev augsburského vyznání
v České republice

Týden modliteb za jednotu křesťanů

Milé sestry, milí bratří,

dnešním dnem vstupujeme do tradičního Týdne modliteb za jednotu křesťanů, který je ale vzhledem k stávajícím okolnostem dosti netradiční. Celosvětová pandemie nemoci COVID-19 těžce doléhá a všechny části společnosti a ovlivňuje i to, jakým způsobem spolu můžeme slavit bohoslužby, modlit se a slýchat Boží slovo.

Motto letošního ročníku Týdne modliteb je inspirováno verši z Janova evangelia „Zůstaňte v mé lásce a ponesete hojné ovoce.“ (J 15, 5-9) Láska, kterou si jako děti téhož nebeského Otce a jako následovníci téhož Pána vzájemně prokazujeme, může mít nejrůznější podoby. Modlíme se za sebe navzájem, prokazujeme si skutky milosrdenství a hledáme cesty jedni k druhým.

Rád bych vás u příležitosti letošního Týdne modliteb vyzval k tomu, abyste si lásku prokazovali i tím, že budete důsledně dodržovat protiepidemická opatření a neohrozíte jeden druhého na zdraví. V mnoha případech to bude znamenat, že budeme muset rezignovat na tradiční shromáždění a společné ekumenické modlitby v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů. Můžeme to ale zároveň chápat jako výzvu k hledání nových forem – online přenosů, ekumenických setkání prostřednictvím videokonferencí nebo třeba formou modlitebního řetězu, kdy se v rámci místní ekumeny budete střídat v modlitbách za jednotu.

Ekumenická rada církví spolu s Českou biskupskou konferencí zahájí dnes, v pondělí 18. ledna v 18.00, Týden modliteb společnou bohoslužbou církevních představitelů, která bude bez účasti veřejnosti, ale bude online přenášena přímým přenosem na Facebooku a YouTube.

Přeji vám do Týdne modliteb za jednotu křesťanů hojnost Božího požehnání, vedení Ducha a především naději – naději, že Pán je s námi a sjednocuje nás i tam, kde lidské okolnosti rozdělují.

ThDr. Petr Jan Vinš

generální sekretář Ekumenické rady církví