Evangelická církev augsburského vyznání
v České republice

Tisková zpráva – Evropské ekumenické rady církví

Evropské ekumenické rady církví se chtějí zasazovat za mír, který je spravedlivý

V době, kdy probíhají přípravy na Valné shromáždění Konference evropských církví (KEK), se v Bruselu sešlo sedmnáct generálních sekretářů jednotlivých národních ekumenických rad církví zemí Evropy na setkání. Společně vedli dialog o spravedlivém míru v regionu a o úloze církví v evropské společnosti. Představitelé národních ekumenických rad také podrobně diskutovali o práci Konference evropských církví v oblasti veřejné teologie a zastupování církevních zájmů vůči institucím Evropské unie.

Setkání, které se konalo od 27. února do 1. března, bylo pro vedoucí národních ekumenických rad církví příležitostí podělit se o své zkušenosti s prací s různými křesťanskými proudy na národní úrovni.

„Veřejná teologie by měla být snahou o zapojení vládních institucí do praktických programů,“ řekl biskup Mike Royal, generální sekretář ekumenické rady církví v Anglii. „Církve mohou sloužit jako otevřené místo přijetí zejména pro ty, kdo čelí krizi, plynoucí z vysokých životních nákladů.“ Dodal také, že veřejná teologie spočívá v upozorňování na systémově nespravedlivé struktury. „Tam, kde je to nutné, bychom neměli nikdy dopustit, aby se vlády cítily spokojené s daným stavem.“

Ksenia Eggertová, absolventka Katolické univerzity v Lovani, poukázala na napětí mezi náboženstvím a státem. Podělila se o to, jak se mění vztah mezi církví a státem v evropské společnosti. „Rozšiřující se úloha státu svědčí o současném zmenšování náboženského prostoru ve veřejné sféře,“ dodala.

Dr. Vincent Depaigne, koordinátor Evropské komise pro náboženský dialog podle článku 17 Smlouvy o fungování EU, hovořil o historii, rámci a současných výzvách této smlouvy. Zdůraznil také potřebu řešit válku na Ukrajině.

Na setkání se z různých církevních hledisek diskutovalo o iniciativě Konference evropských církví pod názvem Cesty k míru. Dr. Verena Hammesová, generální sekretářka ekumenické rady církví v Německu, zdůraznila slova této organizace po vypuknutí války na Ukrajině: „Šíření války a utrpení je v rozporu s vyznáním Ježíše Krista. Neexistuje nic, co by ospravedlňovalo násilí. Poselství Ježíše Krista je pro nás všechny závazné. ‚Blahoslavení tvůrci pokoje.'“

ThDr. Petr Jan Vinš, generální sekretář Ekumenické rady církví v ČR, se při úvahách o výzvě církví k míru odvolal na německého teologa Dietricha Bonhoeffera, který tváří v tvář nacistické totalitě hovořil o „drahé a laciné milosti“. Laciná milost byla milost bez kříže, bez námahy a úsilí, kterou člověk pouze obelhává sám sebe.

„Podporuji úsilí církví zasazovat se o mír na Ukrajině a modlit se za něj,“ řekl. „Chci přitom věřit, že tím ale nechceme volat jen po laciném míru, který by byl ve skutečnosti ústupkem agresorovi na úkor napadeného. Chci se zasazovat a modlit se za mír, který je možná drahý, ale zato spravedlivý,“ zdůraznil Vinš.

Vedoucí evropských ekumenických rad církví diskutovali také o nadcházejícím shromáždění Konference evropských církví, které se bude konat ve dnech 14.-20. června v estonském Tallinnu, a bude mít téma téma „Pod Božím požehnáním – Utváření budoucnosti“. Potvrdili význam shromáždění CEC, zejména pokud jde o posílení role CEC jako evropského společenství, které otevírá dveře dialogu a příležitosti k setkávání, a to ve složitých souvislostech.

Další informace o ekumenických radách církví v Evropě

Další informace o valném shromáždění Konference evropských církví v roce 2023

Pro bližší informace kontaktujte:

Naveen Qayyum
Communication Officer, Conference of European Churches
Rue Joseph II, 174 B-1000 Brussels
Tel. +32 486 75 82 36
E-mail: naveen@cec-kek.be

Nebo:

Petr Jan Vinš
generální sekretář Ekumenické rady církví v ČR
Donská 5, 101 00 Praha 10
Tel. +420 734 641 687
E-mail: erc@ekumenickarada.cz

Fotografie © Konference evropských církví
Společná fotografie generálních sekretářů ekumenických rad církví států Evropy