Evangelická církev augsburského vyznání
v České republice

Synod ECAV v ČR zvolil své nové předsednictvo

Řádné zasedání synodu Evangelické církve augsburského vyznání v ČR dne 20. listopadu 2021 zvolilo své nové předsednictvo na období let 2021-2027: předsedou synodu (z komory duchovních) br. f. Martina Damaška a místopředsedou synodu (z komory laiků) br. Ladislava H. D. Holíka.


Martin Damašek (1981) studoval na Carbondale Community High School, Carbondale, Illinois a Mt. Vernon Christian High School, Mt. Vernon, Illinois v USA, bakalářská studia na Fakultě humanitních studií Karlovy University v Praze (bakalářská práce na téma „SØren Aabye Kierkegaard versus Nikolai Frederik Severin Grundtvig“), magisterská křesťanská studia na Filosofické fakultě Vrije Universiteit v Amsterdamu (magisterská práce na téma „Kierkegaard´s Critique of the Present Age“), doktorsky studuje na Fakultě humanitních studií University Karlovy v Praze v oboru Obecné antropologie: Integrálního studia člověka (tématem doktorského projektu je „Kierkegaardův ideál autentického člověka – křesťana – a jeho místo v politickém společenství“). V letech 2006, 2007 a 2014 badatelsky pobýval v Grundtvigově knihovně a Kierkegaardově studijním centru v Kodani. V r. 2014 byl zvolen do Zastupitelstva městské části Praha 5, zastupitelský mandát obhájil znovu v komunálních volbách v r. 2018. V roce 2021 byl ordinován na kněze ev. a. v. a jako pověřený (výpomocný) farář slouží v Evangelickém církevním sboru a. v. anglicky mluvících v Praze – Lutheran Church in Prague Mezi jeho koníčky patří filosofie a teologie SØrena Kierkegaarda, historie a cestování.

Ladislav Hroznata Dominik Holík se narodil roku 1979 v Chebu. Vystudoval pravěkou a středověkou archeologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a později dálkově obor bezpečnostně právní studia na Policejní akademii ČR v Praze. Členem ECAV v ČR je od roku 2006, zastával v církvi funkci synodála a následně člena a posléze předsedy revizní komise. Je dlouholetým členem Lutherovy společnosti, ve které je členem kontrolní komise. Delší dobu pracoval v Národním památkovém ústavu, od roku 2015 je příslušníkem Celní správy ČR, v současné době na Celním úřadě pro Středočeský kraj. Mezi jeho záliby a koníčky patří cestování, kultura, historie a vojenská historie, příroda, jazyky, rekreační sport.

Zdroj: Evangelicus – magazín ECAV v ČR