Evangelická církev augsburského vyznání
v České republice

Studijní den ERC

Vážené sestry, vážení bratři,

zveme Vás na studijní den, který připravuje ERC ve spolupráci s ČBK na téma Církev ve světě médií a média v církevním světě. Studijní den se bude konat přes program Zoom ve čtvrtek 21. října 2021.

Mezi hosty a řečníky jsou Tereza Zavadilová – téma Jak může církev získávat důvěru, Alexandra Alvarová – téma Dezinformace a jak se jim bránit? a Jiří Hofman, Monika Klimentová a Tomáš Samiec na téma Mediální aktivity církví – principy, zásady zkušenosti. Bude také prostor pro sdílení dobré praxe z mediální práce církví, sborů a farností a pro diskuzi na témata Co jsme se naučili během koronakrize a co z toho zachovat i po jejím skončení a Jak komunikovat v rámci farností a sborů?

Více informací o programu a přihlášky na konferenci naleznete na webové stránce www.ekumenickarada.cz/24sd. Přihlašovat se na 24. studijní den ERC můžete do 19. 10. 2021 (pokud byste chtěli přispět připraveným svým příspěvkem ke sdílení dobré praxe tak do 17. 10. 2021).