Evangelická církev augsburského vyznání
v České republice

Služby Boží na Vánoce 2022

SLOVENSKÝ EV. A.V. CIRKEVNÝ ZBOR V PRAHE:

 • Nedeľa 4.12. 2022 o 9:30 – 2. nedeľa adventná, služby Božie s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej
 • Nedeľa 11.12. 2022 o 9:30 – 3. nedeľa adventná, chrám sv. Michala – mládežnícke sl. Božie
 • Nedeľa 11.12. 2022 o 10:00 – sídl. Barrandov, Kultúrne a rod. centrum / Záhorského 4, služby Božie
 • Nedeľa 18. 12. 2022 o 9.30 hod. – 4. nedeľa adventná, služby Božie s programom detí
 • Sobota 24. 12. 2022   o 16:00 hod – Štedrý večer, štedrovečerné služby Božie
 • Nedeľa 25. 12. 2022 o 9.30 hod. – 1. slávnosť vianočná, služby Božie s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej
 • Pondelok 26. 12. 2022 o 9.30 hod. – 2. slávnosť vianočná, služby Božie na pamiatku mučeníka Štefana
 • Sobota 31. 12. 2022 o 17.00 hod. – Silvester, služby Božie na záver občianského roka
 • Nedeľa 1. 1. 2023 o 9.30 hod. – Nový rok, služby Božie s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej
 • Piatok 6.1.2023 Zjavenie Pána Ježiša Mudrcom o 17:00, služby Božie

EVANGELICKÝ CÍRKEVNÍ SBOR A. V. ANGLICKY MLUVÍCÍCH V PRAZE – LUTHERAN CHURCH IN PRAGUE:

 • Sobota 24. 12. 2022 v 18:00 – Štedrý večer, štedrovečerní služby Boží
 • Neděle 25. 12. 2022 v 11:00 1. slavnost vánoční
 • Neděle 1. 1. 2023 v 11:00 – Nový rok

CÍRKEVNÍ SBOR ECAV V PRAZE:

 • Neděle 4. 12. 2022 v 17:00 – 2. neděle adventní
 • Neděle 11. 12. 2022 v 17:00 – 3. neděle adventní
 • Sobota 17. 12 2022 v 16:00 – adventní biblická večeře
 • Neděle 18. 12. 2022 v 17:00 – 4. neděle adventní
 • Sobota 24. 12. 2022 v 16:00 – Štedrý večer, štedrovečerní služby Boží v Slovenském ev. a. v. církevním sboru v Praze
 • Neděle 25. 12. 2022 v 17:00 1. slavnost vánoční
 • Neděle 1. 1. 2023 v 17:00 – Nový rok
 • Neděle 8. 1. 2023 v 17:00 – 1. neděle po Zjevení Páně