Evangelická církev augsburského vyznání
v České republice

Sbírka pro utečence z Ukrajiny – výsledek sbírky

Všem dárcům děkujeme za ochotu!

Po výzvě Evangelické církve a. v. v České republice se ochotou 12 soukromích dárců a podpůrným sbírkám ve Slovenském ev. a. v. církevním sboru v Praze a v Církevním sboru ECAV v Praze nasbíralo do května 2022 celkem 53 840,- Kč. Děkujeme všem, kteří svou štědrostí přispěli k tomu to výsledu! Evangelická církev a. v. v České republice pak zaslala navýšenou sumu 60 000,- Kč přímo na účet Spoločenstvu evanjelickej mládeže na Slovensku, které ve spolupráci s Východním distriktem ECAV na Slovensku aktivně vykonávalo převoz utečenců.

Děkujeme také jejich práci!

SEM pomáha Ukrajine – správa ku prijatiu zbierky ECAV v ČR

U nás v Spoločenstve evanjelickej mládeže (SEM) chceme slúžiť Pánovi Ježišovi z celého srdca. A slúžiť Mu znamená aj nasýtiť hladných, podať vodu smädným, prijať cudzincov, zaodieť nahých, starať sa o chorých… (Matúš 25, 35 – 40). Tieto slová nami rezonujú o to viac, práve vo svetle (alebo skôr v tme) vojenského konfliktu na Ukrajine. A v tejto dobe zažívame a žijeme tieto verše oveľa intenzívnejšie, než kedykoľvek predtým.

Od vypuknutia konfliktu sa aj SEM intenzívne zapojil do pomoci pre ľudí z Ukrajiny, ktorí potrebovali okamžitú pomoc. Naši dobrovoľníci a mládežníci počas marca a apríla venovali vyše 800 hodín svojej práce pomoci priamo na hraniciach vo Vyšnom Nemeckom, 1154 hodín dobrovoľníckej práce poskytovaním ubytovania a varenej stravy a 1080 hodín poskytovaním servisu. Nespočetné hodiny a tisícky kilometrov sme poskytovali v podobe pomoci s transportom utečencov po Slovensku na našich SEMáckych, či súkromných autách.

Spolu je to viac ako 50 dobrovoľníkov, viac ako 2800 hodín pomoci, niekoľko tisíc kilometrov prevážania a nevyčísliteľné množstvo modlitieb.

Akú konkrétnu pomoc sme poskytovali?

Naša pomoc sa sústreďovala v troch oblastiach.

  1. Pomoc na hranici

SEM dobrovoľníci boli začlenení a vypomáhali v rámci pomoci Evanjelickej cirkvi, Evanjelickej diakonie, Ekumenickej pastoračnej služby v stane, ktorý bol postavený priamo vo Vyšnom Nemeckom. Spolu s vojenskými duchovnými z Ekumenickej pastoračnej služby a zodpovednými za túto oblasť sme pomáhali utečencom v priestore medzi ukrajinskou a slovenskou hranicou s presunom batožiny, pomáhali sme s prvotnou komunikáciou, či poskytovaním základných životných potrieb ako jedlo či nápoje.

  • Pomoc s ubytovaním

V rámci ubytovania sme v našom Medzinárodnom evanjelickom mládežníckom centre  ICHTHYS (MEMC ICHTHYS) vo Veľkom Slavkove poskytovali ubytovanie pre utečencov a (v rámci neho) varenú stravu a kompletný servis (pomoc pri odvoze na letisko/vlak, pomoc pri hľadaní ďalšieho ubytovania, pomoc pri zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti a pod.).  Poskytli sme útočisko vyše 150 utečencom, čo je cca 1325 prenocovaní. Uvedená skupina ľudí bola veľmi rozmanitá – niekoľko telesne postihnutých, deti do 15 rokov (počet 28), či mladí ľudia vo veku od 15 do 18 rokov (počet 13). Veľká väčšina z nich sa zdržala len niekoľko dní a potom pokračovali ďalej do iných miest a krajín.  Napriek tomu, že sa situácia na hraniciach a aj v rámci tejto pomoci už upokojila vyčlenili sme v MEMC Ichthys vyčlenili časť z ubytovacej kapacity (cca. 15 miest), pre ľudí, ktorí u nás zostali.

V rámci špeciálneho servisu nám pomáhali mnohí dobrovoľníci, keď sme museli riešiť zdravotné konzultácie so špecialistami (pri onkologických pacientoch) a taktiež riešenie umiestnenia zdravotne znevýhodnených do špecializovaných zariadení (vozíčkari).

  • Pomoc s prevozom

Bezprostredné od vypuknutia konfliktu a prílevu utečencov na Slovenské hranice sa naša služba začala orientovať na pomoc pri ich odvoze a transporte. V spolupráci s Biskupským úradom východného dištriktu ECAV ako koordinátorom tejto pomoci sme podľa potreby prevážali utečencov do rôznych ubytovacích zariadení umiestnených na východe Slovenska ako aj do nášho medzinárodného mládežníckeho centra (MEMC ICHTYS) vo Veľkom Slavkove. Na tento účel sme vyčlenili našu služobnú 9 miestnu dodávku, s ktorou sme len počas mesiaca marec najazdili vyše 10tisíc kilometrov. Keďže potreba cieleného prevozu bola veľká, tak sme do tejto pomoci zapojili aj naše súkromné motorové vozidlá s ktorými sme najazdili ďalšie tisíce kilometrov.

V spolupráci s našimi partnermi z Nemecka (EJW) sme logisticky zabezpečovali aj transport utečencov, ktorí išli k rodinným príslušníkom ďalej do zahraničia.

Toto všetko sme dokázali vďaka veľkej modlitebnej, finančnej a osobnej pomoci mnohých ľudí a aj vás.

Preto ďakujeme za vašu pomoc a podporu, vďaka ktorej môžeme aj my pomáhať druhým.

Veď sme Jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorých nás Boh už prv uspôsobil chodiť. Efezským 2, 10

Jozef Šimek, predseda SEM