Evangelická církev augsburského vyznání
v České republice

Putovní výstava v Bystřici

Evangelická církev a. v. v České republice společně s Luterskou evangelickou církví a. v. Vás srdečně zvou na další zastavení putovní výstavy Cesty Jiřího Třanovského, tentokrát v Bystřici.

Vernisáž můžete zúčastnit v sobotu 5. září 2020 v 15:00 v prostorách Luterského centra v Bystřici 1387. Na otevření výstavy promluví o českém luterství v 17. století docent Petr Hlaváček, hudební doprovod bude připraven na motivy písní Jiřího Třanovského.

Výstavu laskavě zapůjčil Církevní sbor ECAV na Slovensku v Dolném Kubíně. Putovní výstava se koná v roce vyznání a pokory 2020 s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky.

Vstup volný!