Evangelická církev augsburského vyznání
v České republice

Prohlášení předsednictva Ekumenické rady církví k druhému kolu prezidentských voleb

Milé sestry a bratři, milí přátelé.

Je před námi druhé kolo přímých voleb prezidenta republiky. Předsednictvo Ekumenické rady církví v ČR vyzývá všechny křesťany a lidi dobré vůle k aktivní volební účasti, která je přijetím spoluodpovědnosti za věci veřejné.

Předvolební čas může být pro mnoho lidí náročný a vyhrocený. Věříme proto, že naše naděje, která je zakořeněna v Bohu, se nenechá strhnout těmi, kteří chtějí podněcovat strach a nenávist.

Vyzýváme Vás, abyste ve svém svědomí při volbě prezidenta republiky zohlednili důležité lidské a duchovní hodnoty: respekt k druhému, spravedlnost, poctivost, touhu po pravdě, solidaritu a soucit.

Zároveň vyzýváme k modlitbám za klidný průběh voleb, za všechny občany, kteří se této volby účastní, i za zvoleného prezidenta, aby svůj úřad vykonával pro dobro všech.

Tomáš Tyrlík, předseda Ekumenické rady církví

Ivana Procházková, 1. místopředsedkyně Ekumenické rady církví

Marián Čop, 2. místopředseda Ekumenické rady církví

Petr Jan Vinš, generální sekretář Ekumenické rady církví