Evangelická církev augsburského vyznání
v České republice

Poznávací zájezd do Izraele

TERMÍN: 25. září–2. října 2023

CENA: 935,- EUR + 160,- EUR (cena se může měnit)

V ceně je započteno:

 • Vídeň – Tel Aviv – Vídeň.
 • Doprava klimatizovaným autobusem v Izraeli.
 • Hotelové ubytování s polopenzí v 2–3lůžkových pokojích se soc. zařízením.
 • Odborný průvodce – kněz.
 • Vstupy na Horu Blahoslavenství a do Kafarnaumu.
 • Všechny povinné letištní příplatky jsou v ceně.

V ceně není započteno:

 • Pandemické cestovné pojištění (zdravotní, batožina, zájezd, pandemické) – 32,- EUR
 • Obslužné představuje sumu 60,- EUR (platí se na místě průvodci).
 • Fakultativní návštěva Kumránu a Masady – 40,- USD (spolu).
 • Případné další vstupy v Izraeli do Národních parků (např. Cezarea přímořská, cca -14,- USD).

Průvodce si vyhrazuje právo na změnu programu!

Zásadní věta k programu – tyto místa navštívíme, zda to bude přesně v tomto pořadí ukáže až situace na místě.

PROGRAM:

1. den:

 • Setkání na železniční stanici v Bratislavě a přesun na letisko ve Vídni.
  • V brzkých ranních hodinách odlet do Tel Avivu.

2. den: Přesun do Jeruzaléma

 • Prohlídka Starého města. Křížová cesta – Via Dolorosa, bazilika Božího hrobu– Golgota, také evangelický kostel.
 • Návštěva Olivové hory, s nejkrásnějším výhledem na údolí Cedron, hradby Jeruzaléma a místa, kde byl Chrám.
 • Dominus Flevit, místa, kde Pán Ježíš plakal nad Jeruzalémem.
 • Prohlídka Getsemanské zahrady, Kostel všech národů. Údolí králů, kde jsou hroby králů a také proroků.

3. den: Cezarea Přímořská

 • Návštěva archeologického města s originálními artefakty, které dal postavit Herodes Veliký pro římského císaře Augusta.
  • Možnost krátkého koupání na osvědčené pláži se sprchou.
  • Haifa, vyhlídková místa a zastávka u Bahaiských zahrad.
  • Nazaret, kde slovo stalo se tělem.
  • Káně Galilejská – první zázrak Pána Ježíše.
  • Tábor, vrch přeměny. Možnost plavby po Galilejském jezeře.
  • Ubytování a večeře v Tiberiadě.

4. den:

 • Po snídani Hora Blahoslavenství s možností přistoupit k Večeři Pánové.
  • Zastávka u Galilejského jezera na možném místě, kde se setkal Pán Ježíš s učedníky po svém vzkříšení.
  • Kafarnaum, archeologické místo, kde Ježíš učinil zřejmě nejvíc zázraků.
  • Návštěva Jordánu (historie židovského národa je často spojená s touto řekou) – kde vtéká do Galilejského jezera.
  • Cezarea Filipova, jeden z pramenů Jordánu.
  • Oběd u Galilejského mora, možnost ochutnat „Petrovu rybu“.
  • Jericho, jedno z nejstarších míst světa.
  • Večeře a nocleh v Betlémě.

5. den:

 • Po snídani Kumrán, největší archeologický objev 20. století.
  • Návštěva Masady, posledního místa odporu vůči Římské říši.
  • Návštěva Mrtvého moře s možností koupání na pískové pláži.
  • Nejjižnější město Ejlat, pláž a všechny atrakce rekreačního centra u Červeného moře. Ubytovaní a večeře v Ejlat.

6. den:

 • Pobyt u Červeného moře, odpočinek spojený s koupáním, šnorchlováním v těch nejkrásnějších částech, možnost vidět ryby a korále Červeného moře.
  • Krátká prohlídka Ejlatu s možností návštěvy obchodního centra s atraktivním tovarem.
  • Přesun do Betléma a pozdější večeře.

7. den:

 • Po snídani odchod do Jeruzaléma. Město mělo podstatný vplyv na vývoj tří monoteistických náboženství. Navštívíme místa účinkovaní i utrpení Ježíše Krista.
  • Prohlídka Starého města – Kardo, obchodní cesta, její původní část. Brány města Sionská, Damašská, Hnojná, Jaffská a Levia.
  • Yad Vashem, památník holokaustu a obětí 2. světové války židovského národa.

8. den:

 • Po snídani program v Betléme, jeskyně narození Pána Ježíše, Pole pastýřů.
  • Zeď nářků, dnes nejposvátnější místo Židů, kde se 24 hodin někdo modlí.
  • Ofél (Ezechiášův kanál) – staré Davidovo město, kterého objevování stále pokračuje, vykopávky a zpřístupněná místa. Návštěva je spojená s placeným vstupem.
  • Místo, kde byl rybník Siloe.
  • Zahradní hrob, místo, které našel generál Gordon.
  • V odpoledních hodinách přesun na letiště a večer odlet do Vídně z Tel Avivu.

DUCHOVNÍ PROGRAM:

 • Den začínáme raním zamyšlením nad Božím slovem.
 • Putujeme s Biblí. Bibli má každý svou.
 • Evangelický zpěvník dostane každý účastník od průvodce.

KONTAKTY A PŘIHLÁŠENÍ:

E-mail: info@ecav.cz; tel.: +420 603 486 488

Tel.: +421 36/639 5181; mobil: +421 911 253 032; e-mail: jankojanco@gmail.com

Termín přihlašování je do 25. července 2023.