Evangelická církev augsburského vyznání
v České republice

Obraz ženy-matky v luteránském umění

ECAV v ČR, Lutherova společnost a Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR
zvou na přednášku Sary Dąbrowské „Obraz ženy-matky v luteránském umění“, která se uskuteční v úterý 29. března 2022 v Akademickém konferenčním centru Akademie věd ČR na ul. Husova 4a, Praha 1.

Sara Dąbrowska je historička umění (*1994 v polském Těšíně) a doktorandka na Jagellonské univerzitě v Krakově, zajímá se o ikonografii luteránského umění a protestantskou architekturu Těšínského Slezska. Její disertační práce je věnována luteránské mariologii a mariánské ikonografii v protestantském umění. V rámci svého výzkumu analyzuje procesy prolínání ikonografických motivů v různých konfesích, jakož i kontrasty mezi teologií, uměleckou praxí a recepcí uměleckého díla. Ve volném čase propaguje umění na svém blogu a na instagramovém profilu „Art Belfer“.


Navzdory rozšířenému názoru o negativním postoji protestantů k Matce Boží se Marie velmi často objevuje jak v teologických úvahách, tak i v luteránském umění. Přednáška se zaměřuje na mariánskou ikonografii v luteránském umění, na její teologické zdroje a charakteristiky. Diskutována budou témata intimních scén Panny Marie s Dítětem, která ji představí jako ženu blízkou muži, stejně jako obrazy ilustrující biblické příběhy a motivy (Zákon a Milost nebo Mariina rodina). Přednáška je úvodem do luteránské mariánské ikonografie a literatury, umožňuje porovnat teologické učení se skutečnou náboženskou praxí a reprezentací v umění. Ukazuje také důležitou roli Panny Marie v protestantské teologické a umělecké interpretaci.