Evangelická církev augsburského vyznání
v České republice

Konference Čeští a slovenští evangelíci – duchovně propojení déle než 100 let

Program konference a představení přednášejících naleznete zde:

ECAV_CR_Konference_2018_program_