Evangelická církev augsburského vyznání
v České republice

Dopady Bílé hory na společnost v českých zemích: exekuce, konfiskace, rekatolizace

Vážené sestry, vážení bratři,

zveme Vás společně s Lutherovou společností a COLLEGIUM EUROPAEUM FF UK & FLÚ AV ČR na přednášku prof. PhDr. Jiřího Mikulce, CSc. z Historického ústavu AV ČR, která se uskuteční v úterý 8. června 2021 od 18:00 v chrámu sv. Michala v Jirchářích na Praze 1. Profesor Mikulec promluví o dopadech Bílé hory na společnost v českých zemích a následných exekucích, konfiskacích a rekatolizaci.

Vzpomínkové služby Boží na památku Staroměstské exekuce v roce 1621 budou konány v chrámu sv. Michala v Jirchářích v neděli 20. června 2021 od 9:30.

Vstup na přednášku je volný!

Přednáška se bude konat za podmínek nařízených Vládou ČR a MZ ČR aktuálně platných v den konání.