Evangelická církev augsburského vyznání
v České republice

Biblia 100

  • Biblia 100 vychádza pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR a 25. výročia obnovenia ECAV v ČR, je to spoločný projekt ECAV v ČR, Českej biblickej spoločnosti, ECAV na Slovensku a vydavateľstva Tranoscius.
  • Biblia 100 obsahuje Písmo sväté v českom ekumenickom a slovenskom evanjelickom preklade v dvojstĺpcovej sadzbe, kde sú obidva preklady vedľa seba. Je ich tak možné ľahko čítať a porovnávať. Vynikajúce pre potreby prekladu a užívania v jazykovo zmiešaných manželstvách a spoločenstvách.
  • Je to prvá biblia so spoločným českým a slovenským textom, ktorá vyšla na území Českej alebo Slovenskej republike. Už v tejto chvíli je to raritné vydanie, vhodná pre každodenné používanie i ako exkluzívny darček.
  • Biblia 100 vychádza v unikátnom grafickom dizajne a prebale navrhnutom pre cirkevné prostredie s námetom Lutherovej ruže a červeno-modro-bielej trikolóry so zvýrazneným letopočtom 2018. V tomto dizajne nie je v Českej republike vo voľnom predaji v kníhkupectvách.
  • V prílohách sú príhovory biskupov ECAV v ČR, ECAV na Slovensku a história vzniku použitých prekladov.
  • Biblia 100 sa distribuuje na Slovensku cez vydavateľstvo Tranoscius.
  • Cena pri krabicovom odbere je v Českej republike 730,- Kč s DPH a na Slovensku 35,- EUR s DPH.
  • Informácie, kde bude uskutočnený krabicový predaj, získate na adrese info@ecav.cz
  • Objednávky v Tranosciu sú možné na adrese odbyt@tranoscius.sk