Evangelická církev augsburského vyznání
v České republice

Bible 100 a kancionál ECAV v ČR

Evangelická církev augsburského vyznání v České republice přichází u příležitosti jubilejního roku 515. výročí narození Johanna Mathesia s nabídkou Bible 100Kancionálu ECAV v ČR Hrad přepevný v jednom souboru. Chce tak co nejvíce rozšířit ve sborech a v domácnostech tyto podnětné knihy, proto pro členy ECAV v ČR je stanovena jednotná cena Kancionálu i Bible 100 na 450,- Kč. Kromě toho každý člen církve, který si zakoupí jednu z těchto knih, dostane k tomu druhou zdarma. Nabídka platí do odvolání.

Podmínky získání Kancionálu a Bible 100 pro další zájemce zůstávají beze změny a je možné se informovat na e-mailové adrese: info@ecav.cz