Zasedání a konference KEK

V pondělí 27. listopadu a v úterý 28. listopadu 2017 proběhlo v Lutherově síni v Jirchářích na Praze 1 zasedání přípravného výboru KEK. Na toto zasedání navazuje ve dnech 30. listopadu a 1. prosince konference ekumenických pracovníků a vedoucích církevních představitelů církví z regionu střední Evropy, které se koná na Teologické fakultě UK. Setkání, které organizuje bruselská Konference evropských církvi (KEK) a Ekumenická rada církví v České republice (ERC), se zabývá otázkou Jaká je budoucnost Evropy? Příspěvek církví k budování společenství hodnot. Toto středoevropské setkání je součástí řady regionálních setkání členských církví KEKu z celé Evropy, které připravují impulzy pro valné shromáždění této organizace, které se bude konat v roce 2018 v Novem Sadu v Srbsku. Podobné konference pro jiné části Evropy již proběhly v islandském Reykjavíku, skotském Edinburghu – věnovaná převážně problematice Brexitu – a řeckém Volosu – věnovaná zejména uprchlické krizi.

Pražské setkání se účastní i předseda KEKu, anglikánský biskup Christopher Hill a generální sekretář KEKu Fr. Heikki Huttunen, zástupci ekumenických rad Polska, Maďarska a České republiky a představitelé křesťanských církví z celé Evropy, zejména pak z visegrádských zemí. Mezi diskutovaná témata na konferenci patří současná politická situace v Evropě a role Evropské unie v širším evropském kontextu, otázka ekonomické spravedlnosti a role církví v diskuzi etických problémů na společenské a politické úrovni, stejně jako praktické zkušenosti a výzvy, kterým církve ve střední Evropě v současnosti čelí.
Generální sekretář ERC Petr Jan Vinš k tomu říká: „Pro církve v Evropě je klíčové, aby se nestahovaly do čistě soukromé sféry, ale aby se aktivně účastnily společensky významné debaty o hodnotách a směřování celého evropského společenství - v Evropské unii, ale i v širším evropském kontextu. Jsem velmi rád, že naše pražské setkání může k tomuto hledání přispět.“

Sekretář KEK Peter Pavlovič přijal pozvání ECAV v ČR a v neděli 3. prosince 2017 poslouží kázní slova Božího na službách Božích Slovenského evangelického a. v. církevního sboru v chrámu sv. Michala v Jirchářích, které začínají v 9:30 hodinu.