Teologická konference v Bystřici

Naše partnerská Lutherova společnost ve spolupráci s Luterským klubem (LECAV) a s podporou Luther Academy & The Lutheran Church Missouri-Synod zve všechny zájemce a příznivce na teologickou konferenci, která se uskuteční od 16. do 18. 4. 2018 v Bystřici. Témou přednášek je ZÁKON A EVANGELIUM. Mezi přednášejícími vystoupí i vikář Církevního sboru ECAV v Praze Mgr. Pavel Roubík, Ph.D. a pověřený farář Evangelického církevního sboru a. v. anglicky mluvících v Praze - Lutheran Church in Prague Rev. Dr. Charles. L. Cortright. Bližší informace a přihlášky jsou k dispozici na e-mailové adrese martin@luther.cz.