Odhalení památné desky Zvonu reformace

V neděli 25. února 2018 na službách Božích Slovenského evangelického a. v. církevního sboru v Praze, v chrámu sv. Michala v Jirchářích, si chrámové shromáždění se svým farářem Mgr. Mariánem Čopem připomělo založení sboru před 71 léty v roce 1947 a oslavy okrouhlého výročí, které se konaly před rokem. V tento den, 26. února 2017, byl zde na počest výročí založení sboru a Roku reformace 2017 posvěcen nový Zvon reformace.

Na památku tohoto činu a jako poděkování všem štědrým podporovatelům, kteří se zasloužili o odlití Zvonu reformace, byla na věži chrámu sv. Michala před službami Božími připravena a odhalena památná deska se jmény dárců a sponzorů.

Děkujeme všem, kteří se připojili k této události darem, modlitbou a ochotnou pomocí!