Vyzdvižení Zvonu reformace do věže kostela sv. Michala v Jirchářích

V pátek ráno 5. května 2017 byl Zvon reformace vyzdvižen do věže kostela sv. Michala v Jirchářích. Krátké video z tohoto okamžiku můžete shlédnout na adrese:

První zvonění nového zvonu je plánované na Svatodušní svátky v neděli 4. června 2017 a připomínka zvonu s jeho zvoněním bude i na "Noc kostelů 2017" konanou v pátek 9. června 2017. Pak bude znít zvon jenom o svátcích, proto zveme všechny bratry a sestry, aby si přišli poslechnout jeho hlas a tak podpořit naši činnost.

ecav_cr_noc_kostelu_2017_razitko.jpg