Výběrové řízení na pozici Ředitele úřadu církve ECAV v ČR

Evangelická církev augsburského vyznání v Čěské republice vypisuje výběrové řízení na pozici

Ředitele úřadu církve

Popis pozice a její pracovní náplň
– úvazek 1,0
– koordinace agendy spojené s chodem ústředí a celocírkevních orgánů, resp. plnění další úkolů (viz statut ECAV v ČR, článek 23.1)
– místo výkonu práce Praha

Požadavky
– vzdělání: ideálně vyšokoskolské, min. středoškolské
– zaměření: právnické, ekonomické, veřejnosprávní, humanitní
– členství v ECAV v ČR (viz statut ECAV v ČR, článek 23.2)

Další požadavky
– schopnost samostatné odpovědné práce
– výborná úroveň ústního i písemného projevu
– schopnost týmové spolupráce
– pozitivní a proaktivny přístup k řešení problému
– velmi dobrá znalost práce s PC (MS Office, Internet)
– předchozí praxe na pozice s podobným zaměřením
– znalost anglického jazyka (schopnost vést rozhovor i korespondenci)
– znalost církevního prostředí výhodou
– bezúhonost

Náležitosti přihlášky
– strukturovaný životopis
– motivační dopis (cca 1-2 normostrany)
– doklad o členství v ECAV v ČR (potvrzení vydané příslušným sborem církve)

Termín nástupu
– září 2017

Výhrada
Předsednictvo církve si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu. Každý účastník výběrového řízení nese své náklady samostatně a nevzniká mu nárok na jejich úhradu.

Jak se ucházet o tuto pozici
Podrobný strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte na:
ecav@ecav.cz do 14. července 2017
E-mail v předmětu označte jako „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ“

V Praze dne 20. června 2017