Struktura a představitelé

Struktura

Základní jednotkou církve je sbor, který tvoří jeho členové. V čele sboru je předsednictvo, které tvoří sborový farář a neordinovaný sborový dozorce. Nejvyšším orgánem sboru je konvent, který tvoří plnoletí členové sboru. V období mezi zasedáním konventu řídí sbor presbyterstvo tvořeno sborovým farářem, sborovým dozorcem a volenými presbytery. Nejvyšším orgánem ECAV v ČR je synod. Synod je tvořen dvěma komorami: duchovních a laiků - zvolených delegátů sborů. Předsednictvo církve tvoří superintendent a starší konzistor. Vnitřní kontrolu církve vykonává synodem zvolená revizní komise.

Představitelé

Superintendent: Mgr. Marián Čop
Starší konsistor:

Zástupce superintendenta: Mgr. David Jurech
Zástupce staršího konsistora: Ing. Štefan Ryba

Konsistorium:
Mgr. Marián Čop; Markéta Huber, Mgr. David Jurech; Rev. Jaroslav Kratka; Mgr. Zdeněk Máša; RNDr. Jaromír Neumann, Csc.; Pavel Pavlík; Ing. Štefan Ryba; Mgr. Tomáš M. Živný

Revizní komise:
Mgr. Ladislav H. D. Holík; Mgr. Martin Jirsák; Ing. Petr Kello (předseda)

Synodálové

za Slovenský cirkevný ev. a. v. zbor v Prahe:
Pavel Číčel; Mgr. Marián Čop (komora duchovních); Mgr. Eva Jakoubek Čorbová; Mgr. Jana Gregerová (komora duchovních); Janka Haluková; Jana Junková; MUDr. Jan Lešták, CSc.; Ing. Štefan Ryba; Andrej Szeredi; Ing. Branislav Štupický; Marta Vršková; Ing. Ján Števonka; Zuzana Uhrínová

za Církevní sbor ECAV v Praze:
Bc. Martin Damašek; Mgr. David Hušek; Mgr. David Jurech (komora duchovních); RNDr. Jaromír Neumann, Csc.; Mgr. Vojtěch Zbytovský; Dominik Žbánek

za Církevní sbor ECAV v Plzni:
Mgr. Zdeněk Máša; Petr Šinovský; Jarmila Šinovská; Mgr. Tomáš M. Živný (komora duchovních)

za Církevní sbor ECAV v Brně:
MUDr. Emília Kadlčáková; Ing. Martin Kovaľ; MUDr. Ivana Kovaľová (náhradní synodálka); Rev. Jaroslav Kratka (komora duchovních); Pavel Pavlík

za Evangelický církevní sbor a. v. anglicky mluvících v Praze - Lutheran Church in Prague:
Markéta Huber; Milan Truneček