Služby Boží církevních sborů v Praze v čase Velikonoc

Rozpis Veľkonočných bohoslužieb SLOVENSKÉHO EV. A.V. CIRKEVNÉHO ZBORU V PRAHE

Nedeľa 9. 4. 2017 o 9.30 hod. – Kvetná nedeľa
Pašiové služby Božie & detská besiedka o 9.30 hod. (Lutherova sieň)
Štvrtok 13. 4. 2017 o 18 hod. – Zelený štvrtok
Služby Božie s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej
Piatok 14. 4. 2017 o 9.30 hod. – Veľký piatok
Pašiové služby Božie
Nedeľa 16. 4. 2017 o 9.30 hod. - 1. Slávnosť Veľkonočná
Služby Božie s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej
Pondelok 17. 4. 2017 o 9.30 hod. – 2. Slávnosť Veľkonočná
Služby Božie

Služby Boží v čase Velikonoc – CÍRKEVNÍ SBOR ECAV V PRAZE

Květná neděle 9. dubna 2017 v 18 hod.
Velký Pátek 14. dubna 2017 v 15 hod.
Hod Boží velikonoční 16. dubna 2017 v 18 hod.

Easter at ST. MICHAEL'S ENGLISH-SPEAKING CONGREGATIONS

Thursday 13.4.: Divine Service at 16:30
Friday 14.4.: Divine Service at 16:30
Sunday 15.4.: Divine Service at 11:00