Ročenka Evangelicus 2018

V těchto dnech se distribuuje do církevních sborů vydání nové ročenky Evangelicus 2018. Naleznete v ní zhodnocení jubilejního roku 500 let reformace Dr. Martina Luthera v poutavých článcích o církevních akcii a událostí v slovenském i českém jazyce. Reportáže doplňují příspěvky našich bratrů farářů a teologů o historii luterství a odkazu Martina Luthera. Ročenka také obsahuje praktické informace o naší církvi a kalendárium na rok 2018.