Připomínka začátku reformace Dr. Martina Luthera

Zveme všechny sestry i bratry v Kristu 31. října 2017 v 18:00 hodin na slavnostní služby Boží v Praze v chrámu sv. Michala v Jirchářích, kde jsi připomeneme dějinný čin Dr. Martina Luthera přesně před pětisty léty u dveří chrámu ve Wittenbergu, který spustil mohutnou vlnu reformace.
V průběhu slavnostních služeb Božích zazní církevní spěvokol u chrámu sv. Michala v Jirchářích a na závěr bude přisluhována všem zájemcům večeře Pánova.