Partnerské církve a organizace

Spolupracující organizace

Lutherova společnost www.luther.cz
Společnost Jána Kollára z. s.

Partnerské církve

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku www.ecav.sk
Luterská evangelická církev a. v. v ČR www.lecav.cz
Slezská církev evangelická augsburského vyznání www.sceav.cz
The Lutheran Church – Missouri Synod www.lcms.org

Organizace, kterých je ECAV v ČR členkou

Česká biblická společnost www.dumbible.cz
Ekumenická rada církví v České republice www.ekumenickarada.cz