Oslavy 70. výročí založení Slovenského ev. a. v. církevního sboru v Praze

Slavnostní společenský program u příležitosti 70. výročí založení Slovenského ev. a. v. církevního sboru v Praze
Sobota, 25. 2. 2017 v 16.00 hod., Praha - chrám sv. Michala V Jirchářích na Novém Městě pražském

Slavnostní bohoslužebné shromáždění u příležitosti 70. výročí založení Slovenského ev. a. v. církevního sboru v Praze spojené s posvěcením nového zvonu, káže Milan Krivda, biskup ZD ECAV na Slovensku
Neděle, 26. 2. 2017 v 9.30 hod., Praha - chrám sv. Michala V Jirchářích na Novém Městě pražském