Noc kostelů v pátek 9. června 2017

Noc kostelů je už tradiční akce pořádaná začátkem léta, kdy se v různých evropských zemích otevřou kostely pro širokou veřejnost. Také my v Praze a Plzni jsme se jako každý rok zapojili do této akce. Zde vám přinášíme program kostela sv. Michala v Jirchářích a zároveň vás, bratři a sestry v Kristu, srdečně zveme k návštěvě! Přijďte podpořit naše úsilí se spojenou sbírkou na Zvon reformace a povzbudit se bohatým kulturním programem!

Pro návštěvníky bude po dobu konání Noci kostelů u sv. Michala v Jirchářích na Praze 1 možnost otisknutí speciálního
razítka Zvonu reformace a pro zájemce také malý zvonek - replika tohoto zvonu.
17:00 – 19:00 Vzdělávací a výtvarný program pro děti: soutěž o nejkrásnější zvon.
17:50 – 18:00 Zahájení programu: přivítání v kostele a představení nového zvonu.
18:00 – 18:05 Zvonění na novém Zvonu reformace (společně s původním zvonem), zhotoveném při příležitosti 70. výročí založení Slovenského evangelického a. v církevního sboru v Praze a na oslavu výročí 500 let reformace.
18:05 – 18:40 Varhanní koncert: Michelle Hradecká
18:40 – 19:00 Obrazová prezentace historie kostela a ECAV v ČR: Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR
19:00 – 19:30 Varhanní koncert: Vladimír Kopáčik
19:30 – 20:00 Pěvecký sbor při Slovenském evangelickém a. v. církevním sboru v Praze pod vedením Lýdie Godušové.
20:00 – 20:30 Komentovaná prohlídka kostela – historie a zajímavosti: Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR a sborový farář Slovenského evangelického a. v. církevního sboru v Praze.
20:30 – 21:00 Pěvecký sbor Vocalica pod vedením Štěpánky Švejdové.
21:00 – 21:45 O letošním výročí 500 let reformace s historikem doc. PhDr. Petrem Hlaváčkem, Ph.D.
21:45 – 22:45 Tóny loutny a mluvené slovo z korespondence osobností reformace: Martin Vítek (loutna) a Nadežda Pagáčová
22:45 – 23:00 Závěr programu se ztišením a modlitbou.
Hudební program se koná s podporou MČ Praha 1.
ecav_cr_noc_kostelu_2017_razitko_nahled_1.jpg