Ekumenická bohoslužba v Brně

500 let reformace

Vážení přátelé brněnského ekumenického společenství, přijměte srdečné pozvání na ekumenickou bohoslužbu, která se bude konat dne 2. dubna 2017 v 15.00 hod. v brněnském církevním sboru ECAV v ČR, Svatopluka Čecha 35a, za účasti superintendenta Mariána Čopa a představitelů místních církví.
Bohoslužbu bude doprovázet vokálně instrumentální soubor Collegium musicale bonum, pod vedením Karla Frydrycha.
Bohoslužbu bude přenášet Radio Proglas.
Po skončení bude připraveno pohoštění, na které jste všichni zváni.