Církevní poznávací zájezd „Po stopách luterské reformace‟

Evangelická církev augsburského vyznání v ČR zve své členy a přátele na výlet Po stopách luterské reformace s historikem doc. Petrem Hlaváčkem, který nás provede s odborným výkladem místy spojenými s raným luterstvým na území dnešní České republiky. Navštívíme památky Jáchymova, Kadaňe, Horního Hradu (Hauenštejna) a Žatce v termínu od pátku 8. 9. 2017 do soboty 9. 9. 2017.

Program

Pátek
cca 16.30 hod. Odjezd autobusem z Prahy
cca 19.00 hod. Ubytování a večeře v Jáchymově, následný neformální program

Sobota
cca 8.00 hod. Snídaně
cca 9.00 hod. Prohlídka Jáchymova: Farní kostel sv. Jáchyma (postaven v letech 1534–1540 jako luteránský, katolickým chrámem je od r. 1624) a Špitální kostel Všech svatých (založen r. 1516, uvnitř originální oltář z dílny Lucase Cranacha st., kol. 1520)
cca 11.30 hod. Prohlídka Kadaně a oběd: Františkánský klášter Čtrnácti sv. Pomocníků (pozdně gotický klášter založený r. 1473, v kostele unikátní gotické a renesanční artefakty a unikátní cranachovské malby; r. 1534 zde byl mezi římským a českým králem Ferdinandem I. a kurfiřtem Johannem Friedrichem uzavřen tzv. Kadaňský mír mezi římskými katolíky a luterány) a krátká prohlídka historického centra
cca 15.00 hod. Prohlídka Horního Hradu – Hauenštejna (jeden z významných hradů hrabat Šliků, přední luterské aristokracie Českého království)
cca 16.30 hod. Prohlídka Žatce a večeře: neformální prohlídka historického města, důležitého centra české i wittenberské reformace, spojená s návštěvou zdejšího „malého pivovaru“
cca 20.00 hod. Návrat autobusem do Prahy

Cena
S vlastní dopravou dospělý cca 1000 Kč, dítě cca 600 Kč (zahrnuje večeři, ubytování v pokoji s wc a sprchou, snídani, vstupy).
S dopravou autobusem dospělý cca 1500 Kč, dítě cca 1100 Kč (zahrnuje dopravu autobusem, večeři, ubytován v pokoji s wc a sprchou, snídani, vstupy).

Pro členy ECAV v ČR a jejich rodinné příslušníky je rezervována 50% sleva.

Závazné přihlášky do 30. 6. 2017 zasílejte na adresu: ecav@ecav.cz a do předmětu zprávy uveďte Jáchymov - příhláška s uvedením, zda máte vlastní dopravu, nebo pojedete autobusem.