Bible 500

Před rokem při přípravách kalendáře a akcí pro tento jubilejní rok reformace Dr. Martina Luthera vznikla také myšlenka pokusit se vydat bibli, která by byla určena přímo členům naší církve. Tento skvělý nápad získal podporu vedení církve ECAV a podařilo se s ním nadchnout také naší bratskou Slezskou církev evangelickou augsburského vyznání (SCEAV v ČR). Společně se pak vypracoval návrh, který upřesnil, co by měla taková bible pro luterány v České republice obsahovat, aby nám byla každodenní oporou a zdrojem poučení:
- Písmo svaté v českém ekumenickém překladu (bez Deuteronických knih)
- Dodatek s dalšími texty, které Bibli 500 specifikují pro církve augsburského vyznání:

  • • Tři hlavní symbola neboli vyznání víry Kristovi (Apoštolské, Nicejské a Atanáziovo vyznání víry)
  • • Augsburskou konfesi neboli vyznání víry
  • • Menší katechizmus Dr. Martina Luthera

V této podobě byla Bible 500 schválena a zadána k realizaci. Dodatek redakčně připravila naše církev společně s autorskými právy na Menší katechizmus. Práva na Symbola a Augsburské vyznání zabezpečila SCEAV v ČR. Na obálku byl vybrán zajímavý ořechově hnědý strukturovaný materiál s reliéfní ražbou Lutherovy růže. Také grafika předsádky v bleděmodré barvě připomíná výročí 500 let reformace, na co odkazuje také předmluva od Mgr. Mariána Čopa, superintendenta ECAV v ČR.

Český ekumenický překlad textů Písma svatého dodala Česká biblická společnost, ve které má naše církev také členství. To mělo další výhodu, že jsme využili její vydavatelské služby pro členskou církev a získali výtisky Bible 500 jenom za cenu výrobních nákladů, které jsou 300,- Kč za kus. Náklad byl stanoven na 2 000 kusů, z toho 500 kusů odebere naše církev a 1 500 kusů připadne SCEAV v ČR. Celé vydání je exkluzivní jen pro distribuci v našich církvích. Bible 500 nikde jinde, a to ani v nabídce České biblické společnosti, nebude k dostání.

Pro zájemce se nabízí možnost si Bibli 500 objednat už teď zasláním e-mailu na adresu ecav@ecav.cz a s poznámkou „objednání Bible 500“. Výška ceny jednoho výtisku je již zmíněných 300,- Kč.

Bible 500 je už vytištěna a bude všem představena na slavnostních službách Božích v neděli 24. září 2017, které se konají v 9:00 hod. v chrámu sv. Michala v Jirchářích na Praze 1 (v přímém rozhlasovém přenosu). K tomuto datu začne i distribuce objednaných výtisků.

Doufáme, že tato Bible 500 se stane vhodným dárkem i každodenním pomocníkem!