archiv

Noc kostelů v pátek 9. června 2017

Noc kostelů je už tradiční akce pořádaná začátkem léta, kdy se v různých evropských zemích otevřou kostely pro širokou veřejnost. Také my v Praze a Plzni jsme se jako každý rok zapojili do této akce. Zde vám přinášíme program kostela sv. Michala v Jirchářích a zároveň vás, bratři a sestry v Kristu, srdečně zveme k návštěvě!

Vyzdvižení Zvonu reformace do věže kostela sv. Michala v Jirchářích

V pátek ráno 5. května 2017 byl Zvon reformace vyzdvižen do věže kostela sv. Michala v Jirchářích. Krátké video z tohoto okamžiku můžete shlédnout na adrese:

Služby Boží církevních sborů v Praze v čase Velikonoc

Rozpis Veľkonočných bohoslužieb SLOVENSKÉHO EV. A.V. CIRKEVNÉHO ZBORU V PRAHE

Stránky